Linea robogók, motorkerékpárok | kis- és nagykereskedelem

Linea Charger benzines robogó

Vezetői engedélyek- robogózás külföldön

Nemzeti és nemzetközi vezetői engedélyek

A vezetői engedélyek egységesítése az Európai Unióban hosszú múltra tekint vissza: a 80/1263/EGK irányelv hozta létre a nemzeti vezetői engedély közösségi mintáját, és biztosította a vezetői engedélyek kölcsönös elismerését. Ezt váltotta fel a 91/439/EGK irányelv: harmo-nizáció híján a jogosítványok érvényessége különbözött, illetve több, mint 110 különféle, a tagállamokban érvényes vezetői engedély létezett. Az állampolgárok, a rendőri szervek és az igazgatási szervek számára ez átláthatatlan volt, továbbá olyan okmányok hamisításához vezetett, amelyek néha több évtizeddel korábbi keltezésűek voltak. 2013-tól a vezetői engedélyekről szóló harmadik, 2006/126/EK irányelv bevezette az egységes, műanyag kártya formátumú, mikrochippel ellátható európai vezetői engedélyt, a vezetői engedélyek kiállításának minimumkövetelményeit, és létrehozta a vezetői engedélyek európai uniós hálózatát.

A tagállamok az általuk kiállított vezetői engedélyeket kölcsönösen elismerik: egyértelmű és feltétlen kötelezettsége a tagállamoknak, amely nem biztosít mérlegelési mozgásteret

Míg a járművezetés alsó korhatára uniós szinten meg lett határozva, addig a felső korhatár nem, így tehát mindaddig vezethet valaki, amíg egészségileg arra alkalmas. Ugyanakkor az egészségügyi alkalmasság megítélésében az egyes tagállamokban eltérő rendelkezések lehetnek érvényben.

Az egyes tagállamoknak lehetősége van arra, hogy az EU irányelvben meghatározott minimális életkori követelményektől  minimális mértékben (max. 2 év) eltérjenek a nemzeti vezetői engedélyek kiadása során.

jogosítvány kategóriák korhatárai

Nemzeti vezetői engedély

Itt szükséges megemlíteni, hogy a tagállamok (így Magyarország esetén is) alapvetően nemzeti vezetői engedély (jogosítvány) kerül kiadásra. Az állampolgárnak lehetősége van nemzetközi vezetői engedély kiváltására is. Utóbbi esetben meg kell felelnie az EU-s követelményeknek ahhoz, hogy a vezetői engedély kiállításra kerüljön.

Az egyes tagállamokban a közúti közlekedésben való részvétel szabályozása tagállami hatáskör és eltérő feltételeket írhatnak elő ugyanannak a járműkategóriának a használatára.  Bár a jogosítványok elfogadása az EU-n belül kölcsönös, érvényes nemzeti jogosítvánnyal sem lehet feltétlen jogszerűen közlekedni egy másik tagállamban.

Mindezekből következik, hogy érvényes nemzeti vezetői engedéllyel csak abban az esetben lehet közlekedni, ha -az érvényes jogosítvány meglétén túl- a vezető az egyéb tagállami feltételeknek is megfelel.

jogosítvány

Tájékozódjon a járművezetés feltételeiről

Blog cikkünk itt elsősorban a korhatári megkötésekre hívja fel a figyelmet. Pl. Magyarországon az AM-es járművezetői kategória megszerzésének alsó korhatára 14 év, ez a lehető legnagyobb értékben tér el (lefelé) az EU irányelvben meghatározott 16 éves életkortól. (járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori korlátait a 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 7. melléklete szabályozza)

Ilyen nemzeti jogosítvánnyal ugyanakkor nem feltétlenül lehet más tagállamban ugyanezt a kategóriát vezetni. Az egyes tagállamokban megkövetelt életkorról itt tájékozódhat.