Linea robogók, motorkerékpárok | kis- és nagykereskedelem

Linea Charger
Ügyfél információk

Általános tudnivalók:

Az el Mundo Kft (9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 3.  (továbbiakban importőr) ezúton vállal térítésmentes garanciát az első vásárló részére felmerült meghibásodás elhárításáért a megállapodott jótállási határidőn belül, amennyiben az új termék vonatkozásában anyag- vagy gyártási meghibásodás kerül megállapításra.

Amennyiben a termék a jótállási határidőn belül kerül eladásra, úgy az alábbi szabályok lépnek hatályba saját hatályuk mértékében, illetve hivatkozhatók a tulajdonjog átruházását követően.

A jótállási időszak hatálya:

 36 hónap a 151/2003 (IX.22) Korm. rendelet, valamint az 1999/44/EK EC szabálynak megfelelően.

 A jótállási időszak kezdete:

 A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása,

 1. A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása,
 2. Az üzembe helyezés napja.

Miután a meghibásodásra fény derült, a jótállással kapcsolatos követeléseket haladéktalanul az engedélyes importőr márkakereskedő felé szükséges benyújtani és minden esetben a jótállási határidő lejártát megelőzően.

A jótállás hatályos, amennyiben az anyag- vagy gyártáshibát a meghibásodás okaként határozza meg az alábbi körülmények vagy feltételek teljesülésével:.

 1. Importőr, vagy annak márkakereskedője szállította le a terméket a gyártó vezérelveinek megfelelően,
 1. A jármű átadásra került, a vásárolt termék megfelelő leszállítását és hibamentes állapotát az importőr engedélyes márkakereskedő jótállási dokumentumon elhelyezett aláírása és bélyegzője erősítette meg,
 1. A jótállási időszak megkezdésének regisztrálása oly módon történt meg, hogy azt a márkakereskedő haladéktalanul lejelentette az importőr felé,
 1. Az elrendelt és már elvégzett időszakos felülvizsgálat(ok) a gyártási vezérelveknek megfelelően került(ek) elvégzésre az importőr eredeti cserealkatrészeinek és kiegészítőinek felhasználásával és annak elvégzését a jótállási és szervizkönyvben-, valamint az erre a célra létrehozott elektronikus felületen a márkakereskedő, márkaszerviz az elvégzést követően lehetőleg azonnal, de maximum 5 napon belül rögzítette,
 1. A jármű a sorozatgyártásnak megfelelő állapotában van és azt az importőr által nem ellenőrzött, vagy általa ki nem adott kiegészítőkkel és alkatrészekkel nem módosították vagy szerelték fel.

Újabb cserék, szervizelés, vagy a meghibásodott alkatrészek javítása, illetve a munkavégzés költségeinek átvétele útján történő következő fejlesztések a vonatkozó technikai-műszaki feltételeknek megfelelően, illetve az importőrrel való konzultációt követően végezhetőek el. A visszajuttatott alkatrészek cseréjéről vagy javításáról az importőr saját kötetlen megítélése alapján hoz döntést.

Amennyiben bármely kétség merül fel egy adott meghibásodás jelenlétével kapcsolatban, vagy amennyiben vizuális vagy anyagjellegű ellenőrzés elvégzésére van szükség, úgy az importőr jogosult a meghibásodott alkatrészt bekérni vagy felhatalmazni egy importőr specialistát a meghibásodás okainak feltárására. Egy adott jótállási eset következtében kicserélt bármely alkatrész továbbra is az importőr tulajdonát képezi – amennyiben az adott követelés alátámasztására / bizonyításra került.

Jelen garanciavállalás nem befolyásolja a vásárló és az illetékes engedélyes márkakereskedő között létrejött vásárlási megállapodással kapcsolatban a vásárló részéről felmerülő jótállási követeléseket.

Az importőr nem kötelezhető cserére az alábbi körülmények között:

 1. Nem megfelelő kezelést, a kezelési útmutató vagy az üzembe helyezési utasítások figyelmen kívül hagyását vagy túlerőltetést követően.
 2. Nem megfelelő üzemanyag, kenőanyag használata, valamint az üzemanyag minőségromlása miatt keletkezett károkra.
 3. Motorsportokon vagy versenyeken való részvételt követően.
 4. Olyan káresemény esetén, melyet nem jelentettek le haladéktalanul az importőr engedélyes márkakereskedőjének.
 5. Ha a gyártó által meghatározott szervizelési időszakok tűréshatárait túllépték.
 6. Ha a terméket a normál (hétköznapi) használattól eltérően használják. Ide tartozik különösen a futárszolgálati tevékenység, üzletszerű kölcsönzés (bérbeadás), oktatási tevékenység. A használat nem minősül normál használatnak, ha a várható éves futásteljesítmény időarányosan meghaladja a 15 000 km/év mértéket.
 7. Törés, só, vegyi anyag, vagy egyéb más környezeti behatás által okozott külső behatásokból eredő festési vagy korróziós hibák, vagy nem megfelelő tartósító szerekkel és anyagokkal történő nem megfelelő tisztítási eljárás esetén.
 8. Az alábbi alkatrészek természetes vagy korai kopása esetén: akkumulátorok, fékbetétek, féktárcsák, tengelykapcsolók, gömbfejek, szilentek, nyeles tengelyek, szűrők, izzószálas lámpák, láncok és lánckerekek, üzemanyag csövek, kuplungtárcsák, légcsövek és egyéb gumi alkatrészek, abroncsok, kábeltárcsák, biztosítékok, hajtószíjak, gyertyacsatlakozók.
 9. Jelen jótállás nem fedezi a kopó alkatrészek (pl. gumiabroncs, meghajtóláncok, fékbetétek, gyertyák, szűrők stb.) normális elhasználódását, valamint a szervizalkatrészek cseréjét.
 10. Az akkumulátor rendszeres karbantartásának elmulasztásából eredő meghibásodások estén. Az akkumulátor mélykisülése maradandó károsodást okoz, melyre a jótállás nem érvényes. Ennek megelőzése érdekében szükséges az akkumulátor töltöttségét folyamatosan ellenőrizni és szükség esetén az utántöltést elvégezni.
 11. A használat olyan szabályszerű jelei esetén, melyek a különböző alkatrészek beszabályozásából erednek, és nem korlátozzák a termék teljesítmény kapacitását.
 12. Esztétikai jelenségek, melyek nem, vagy csak csekély mértékben korlátozzák a termék teljesítmény kapacitását (például, rejtett, vagy elhanyagolható repedés / hézag, zaj, rezgés, olajfolyás), illetve nem befolyásolja hátrányosan a rendeltetésszerű használatot.
 13. Olajok, kenőanyagok, műszaki folyadékok (mint például radiátor hűtőfolyadék, akkumulátor sav, fékfolyadék), tisztító szerek, tömítők és ellenőrző alkatrészek esetében.
 14. A nem az importőr által forgalmazott alkatrészektől és az előírásoktól eltérő hibás alkatrész beépítésből eredő meghibásodások esetén.
 15. Azokra az alkatrészekre, amelyeket nem az importőr szállított..
 16. Ha a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, ütközés, baleset okozta; annyiban és arra a részre szűnik meg a jótállás, amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat, ütközés, baleset a meghibásodással okozati összefüggésben van.
 17. Ha a motorkerékpár motorszáma, alvázszáma nem azonosítható, vagy nem egyezik a jótállási jegyen található számmal.
 18. Ha a meghibásodást elemi kár okozta.
 19. Ha a motorkerékpárt üzletszerűen kölcsönzik vagy oktatásra használják.
 20. A meghibásodás bejelentésének késedelmével összefüggésben álló javításra, alkatrészcserére, költségekre és károkra.

További jogok nem érvényesíthetők a cseredarabok El Mundo Kft. általi leszállításának vonatkozásában.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztó jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Importőr jelen jótállási jegy mellékleteként magyar nyelvű kezelési útmutatót ad át a fogyasztóknak, mely elérhető a www.lineamotor.hu weboldalon is.. Kérjük, hogy az egyes termékekhez kapcsolódó kezelési/karbantartási előírásokat gondosan tanulmányozzák, mivel a nem megfelelő kezelés miatti meghibásodás a jótállási kötelezettség megszűnését vonhatja maga után.

Jelen szervizfüzet egyidejűleg az átadási dátum igazolása, ami a szavatossági idő kezdete járművére. A szavatossági igény érvényesítésének alapfeltétele, hogy a jótállási időszak kezdetéről a forgalmazó importőrt az adásvételt követő 3 munkanapon belül tájékoztassa, valamint a  szervizigazolások az előírt karbantartási feladatoknak megfelelően igazolva legyenek Megfelelő igazolásnak tekinthető, ha:

 1. márkakereskedő az elvégzett szervizeket elektronikusan lejelenti importőr részére az általa használt rendszereken keresztül,
 2. fogyasztó számlával, valamint a szervizfüzetben történő bejegyzéssel igazolja a kötelező szervizek elvégzését.
Szerviz
Robogó
ATV
Első átvizsgálás 500 km, de maximum 6 hónap az átadástól számítva 1. hónap
Második átvizsgálás 1 000 km, de maximum 6 hónap az első átvizsgálástól számítva 3. hónap
Harmadik átvizsgálás 3 000 km, de maximum hat hónap a második átvizsgálástól számítva 6. hónap
Továbbiakban 3000 km-enként, de maximum hat hónap az előző átvizsgálástól számítva hat havonta

 

Szervizek egyes típusainak a leírása a szerviz típusok leírása fül alatt található.

Az alábbiakban bemutatjuk az egyes szerviz típusok jellemzőit. Az egyes típus kategóriák az aktuális km, az utolsó szerviz km óra állása, az utolsó szerviz (vagy az átadási idő) és a szerviz rögzítés ideje között eltelt idő függvénye (az idő-km közötti kapcsolat minden esetben “és” jellegű, tehát az adott szerviz típushoz mindkét feltételnek egyszerre teljesülnie kell).

A határadatok vizsgálata során km esetén +100 km túlfutást, az idő esetén +1 hét eltérést engedünk (tehát pl. 600 km esetén még engedi a lenti típusok közül az 1-es típusú szervizt is).

1-es típusú szerviz

Szerviz határadatok: maximum 500 km vagy 6 hónap az átadástól számítva.
Ebbe a szervizbe kerülnek automatikusan azok a motorok, melyek esetén a szerviz km óra állása maximum 500 km (+100) és az átadástól maximum 6 hónap (+1 hét) telt el. Ha a rögzítéskor bármelyik adat nagyobb, mint a fenti határadatok valamelyike, akkor ez a szerviz típus nem kerül a szerviz során rögzítésre (a következő, határadatoknak megfelelő szerviz kerül rögzítésre).

2-es típusú szerviz

Szerviz határadatok:

Ha nem volt a motornak 1-es típusú szervize maximum 1000 km és maximum 12 hónap az átadástól
Ha volt a motornak 1-es típusú szervize 1000 km és 1-es típusú szerviz időpontja + 6 hónap

A kettes típusú szerviz esetén már azt is vizsgáljuk, hogy volt-e 1-es típusú szervize a motornak. Tehát a típusok nem azonosak az ‘első” vagy “második” szavak hétköznapi használatával. Pl. az első szerviz megjelenéskor a motorban 420 km van, az átadástól 10 hónap telt el és nem volt korábban a motor szervizben, akkor kettes típusú lesz a felajánlott szerviz. Ugyanígy kettes típusú a felajánlás, ha az átadástól csak 5 hónap telt el, de a motorban 900 km van.

3-as típusú szerviz

Szerviz határadatok:

Ha nem volt a motornak 2-es típusú szervize maximum 3000 km és maximum 18 hónap az átadástól
Ha volt a motornak 2-es típusú szervize maximum 3000 km és 2-es típusú szerviz időpontja + 6 hónap

 

A 3-as típusú szerviz meghatározásánál nem feltétel, hogy legyen a motornak 1-es, vagy 2-es típusú szervize. Normál esetben egy motornak kellene lennie, 1-es típusú szerviznek (6 hónapon és 500 km-en belül), majd 6 hónap, vagy 1000 km elteltével 2-es típusú szerviznek és ezután újabb hat hónap, vagy +2000 km elteltével jönne a hármas típusú szerviz. Az intervallumoknál mindig a hamarabb bekövetkező (km, vagy eltelt idő) fogja meghatározni, hogy mikor változik a szerviz típus.

Természetesen szélsőséges esetekben elképzelhető, hogy például csak néhány km futással, de 15 hónapos korában jelenik meg először a motor és így kimarad az 1-es és 2-es szerviz típus is és az eleső szervize a motornak 3-as típus lesz.

 

Időszakos szerviz

Szerviz határadatok:

Ha nem volt a motornak 3-as típusú szervize minimum 3000 km és minimum 18 hónap az átadástól
Ha volt a motornak 3-as típusú szervize 3-as típusú szerviz km óra állása +3000 km és 3-as típusú szerviz időpontja + 6 hónap

 

Ha a motor minimum 3000 km-t futott, vagy idősebb, mint 18 hónap, akkor időszakos szervizeket lehet rögzíteni. Az eddig megismert szerviz típusok csak 3000 km futásteljesítményig és 18 hónapos korig voltak meghatározva. Ezután már egységes szerviztípusok szerepelnek csak (amit időszakos szerviznek hívunk), ami minden esetben + 3000 km (az előző szervizhez), vagy +6 hónap (szintén az előző szervizhez). Itt szintén az előbb bekövetkező határadat a mérvadó. Tehát pl. hiába fut relatíve keveset a motor, hat havonta akkor is időszakos szervizt kellene rögzíteni.

Garanciális feltételek

A fenti struktúra figyelembevételével a jótállási igény elfogadásának az alábbi feltételei vannak (alap feltétel, hogy a garancia igény beadása és az átadás dátuma között maximum 36 hónap telhet el, ha az átadás 2021.01.01-nél későbbi, egyébként 12 hónap):

 

600 km, max. 6 hónap az átadástól: nincs feltétel, a garancia beadható
1100 km, max 12 hónap az átadástól a motornak volt 1-es típusú szervize
3100 km, maximum 18 hónap az átadástól a motornak volt 1-es és 2-es típusú szervize is
3100 km felett a motornak volt 1-es, 2-es és 3-as típusú szervize, valamint az időszakos szervizek és az időszakos szerviz és a 3-as típusú szerviz között maximum 6 hónap, vagy maximum 3100 km telt el.

Amennyiben a garancia beadáskor a fenti feltételek nem teljesülnek nem lehet garanciális kérvényt beadni.

Valamennyi termékünkhöz a webshopunkon keresztül tud alkatész és tartozékot rendelni. A wbáruházunk használata előtt kérjük olvassa el részletes tájékoztatónkat, melyet itt talál: webshop útmutató